Chatbotize Inbox

Chatbotize to platforma wspierająca komunikację na kanałach chatowych, dostarczająca platformę do budowy botów oraz panel agenta.

Zakres projektu
TYP
SaaS
ZAKRES PROJEKTU
UI, UX, Frontend, Backend
Codeheroes - Chatbotize - Chatbot
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
CEL
Rosnąca popularność kanałów chatowych sprawiła, że klienci Chatbotize nie byli w stanie obsłużyć skutecznie klientów (na tyle unikalnych, że niemożliwe było obsłużenie ich w ramach chatbota) komunikujących się z nimi na wielu kanałach jednocześnie. Chatbotize Inbox ma być jedynym miejscem pracy konsultantów obsługującyh klientów na wielu różnych kanałach jednocześnie.
PROCES
W oparciu o warsztaty i wywiady przeprowadzone z klientami Chatbotize stworzony został zestaw kluczowych funkcjonalności, które były następnie realizowane w metodyce Agile. Każdy kolejny sprint przynosił nowe funkcje, które były dostarczane klientom do testów. Gotowość Chatbotize i jego klientów na tak ścisłą współpracę pozwoliły testować i weryfikować założenia na bieżąco, co przyczyniło się do wielkiego sukcesu projektu. Zaczynając prace nad tym projektem, mieliśmy jasno określony cel, ale to klienci pozwolili nam zrozumieć, jak skutecznie go zrealizować.
Codeheroes - Chatbotize - Chatbot
EFEKT
Pierwsze produkcyjne wdrożenie rozwiazania zostało dokonane już po pierwszym sprincie. Na efekty nie musieliśmy długo czekać, praca agentów została przyśpieszona dzięki wprowadzeniu innowacyjnych AI Sugestions, które są tworzone na podstawie prac każdego z nich z wykorzystaniem algorytmów NLP oraz Machine Learning. Poprawa jakości świadczonej obsługi możliwa jest dzięki dostarczeniu szczegółowych raportów. Integracja z takimi kanałami jak Messenger, Web Chat, Google Actions czy dedykowanemu SDK na aplikacji mobile umożliwia prowadzenie rozmów na wszystkich kanałach jednocześnie w ramach jednego panelu agenta.